Tájékoztató visszakapcsolásról

1. Fizetési hátralék miatt kikapcsolt felhasználási helyek visszakapcsolásának feltételei a kikapcsolást követő 30 napon belül:
a) Késedelmi díjjal növelt tartozás befizetése: szolgáltatás díja, pótdíj, kötbér, kártérítés
(a befizetést igazoló csekkszelvény, vagy banki teljesítést igazoló dokumentum)
b) A szolgáltatásmegszüntetés, - újraindítás költségeinek befizetése; ki- és visszakapcsolási
díj (a befizetést igazoló csekkszelvény, vagy banki teljesítést igazoló dokumentum)
c) Hiánytalanul kitöltött visszakapcsolási megrendelő
d) Hat hónapnál nem régebbi műszaki biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv

A fenti információkról az ügyfélszolgálati munkatársaink is készséggel állnak rendelkezésére.
A fentiekben megnevezett dokumentumok megléte és bemutatása esetén a földgázkereskedő kezdeményezi a területileg illetékes földgázelosztói engedélyesnél, a felhasználónak a földgázellátásba történő ismételt bekapcsolását.

A területileg illetékes földgázelosztói engedélyes a földgázkereskedőnek előzőek szerinti kezdeményezése alapján a felhasználót – a földgázkereskedő kezdeményezésének kézhezvételét követően a fenti feltételek teljesülése esetén visszakapcsolja a földgázellátásba.

2. Fizetési hátralék miatt kikapcsolt felhasználási helyek visszakapcsolásának feltételei az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnését követően (30 napon túl):
 A kikapcsolástól számított 30 és 180 nap között hat hónapnál nem régebbi műszaki biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv, illetve hat hónapon túli üzemszünet esetén hat hónapnál nem régebbi szilárdsági és tömörségi nyomáspróba eredményességét igazoló jegyzőkönyv. A vizsgálat elvégeztetése a felhasználó feladata és felelőssége. Kérjük, hogy mielőbb keressen egy gázszerelőt!

Az Ön által megbízott gázszerelő – aki a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel – a mindenkor érvényben lévő GMBSZ és a műszaki kézikönyvünk (MK-21) előírásainak
megfelelően tanúsítja a rendszer alkalmasságát, amit műszaki-biztonsági szempontból a földgázelosztói engedélyes, vagy képviselője jogosult ellenőrizni (az ellenőrzés része a szilárdság és tömörségi nyomáspróba elvégzése). A műszaki-biztonsági ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül.

A nyilvántartott gázszerelőkről a www.eon.hu honlapon tájékozódhat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a gázszerelő munkadíját Önnek kell megfizetnie.

További információ kérése!


Nyomtatás   E-mail